Zapytanie ofertowe 2011

PKPS wystosował zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na wykonaniu wsparcia doradczego IPD przez indywidualne sesje z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy w tym opracowanie i przygotowanie materiałów doradczych w formie portfolio IPD w ramach projektu „Nowe Doświadczenia – integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem”, Szczegóły  w załącznikach do pobrania poniżej.

zapyt_ofert1