FEAD 2017

Okres realizacji Podprogramu  2017  od  08.2017r. do 06.2018r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym   

         Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,  których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268  PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

            Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania ośrodki pomocy społecznej. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem OPS. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

 Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

Artykuły spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: Minimum  kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2017 .

RADA NACZELNA  POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ /OPR/

Punkty dystrybucji żywności w Podprogramie 2017 PO PŻ 2014-2020 (woj.Mazowieckie)

1.Centrum Pomocy Rady Naczelnej PKPS, ul. Polska 33, 00-703 Warszawa
(posiłki dla osób bezdomnych w schronisku i noclegowni), tel. (22) 651 05 71.

2.Magazyn Centrum Pomocy RN PKPS, ul. Środkowa 14, 03-430 Warszawa,
tel. (22) 651 05 71 (Praga Północ, Targówek).

3.Magazyn Centrum Pomocy RN PKPS, ul. Kordeckiego 7/9 lok. U2,
tel. (22) 651 05 71 (Praga Południe, Rembertów).

4.Zarząd Dzielnicowy PKPS Warszawa-Bielany, ul. Perzyńskiego 14,
01-817 Warszawa, tel. 509 228 788.

5.Zarząd Dzielnicowy PKPS Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 120,
02-367 Warszawa, tel. (22) 659 74 45.

6.Zarząd Dzielnicowy PKPS Warszawa-Wesoła, ul. Praskiego Pułku 31,
05-075 Warszawa, tel. (22) 773 54 44.

7.Zarząd Dzielnicowy PKPS Warszawa-Wola, ul. Siedmiogrodzka 5,
01-204 Warszawa, tel. 502 057 881 (Bemowo, Białołęka).

8.Mazowiecki Zarząd Wojewódzki PKPS, ul. Hoża 62, 00-682 Warszawa
tel. (22) 621 08 19 (Śródmieście).

9.Zarząd Miejski PKPS w Pruszkowie, ul. Ks. Józefa 1, 05-800 Pruszków,
tel. (22) 758 74 71.

10.Zarząd Rejonowy PKPS w Nowym Dworze Maz., ul. Partyzantów 7,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 506 114 738.

11.Zarząd Rejonowy PKPS w Ostrołęce, ul. Przemysłowa 1,
07-400 Ostrołęka, tel. (29) 760 60 18 (m. Ostrołęka, Czerwin, Goworowo,
Kadzidło, Lelis, Olszewo-Borki, Rzekuń, Troszyn).

12.Zarząd Rejonowy PKPS w Przasnyszu, ul. Stanisława Kostki 5,
06-300 Przasnysz, tel. (29) 752 20 00.

13.Zarząd Rejonowy PKPS w Radomiu, ul. Lubońskiego 2, 26-600 Radom,
tel. (48) 385 83 85.

14.Zarząd Rejonowy PKPS w Żyrardowie, ul. 1 Maja 58, 96-300 Żyrardów,
tel. 661 663 302 (m. Żyrardów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki).

15. Magazyn Rady Naczelnej w Milanówku, ul. Kościuszki 116 tel. 536 868 575 Magazyn Rady Naczelnej w Milanówku wydaje żywność jedynie dla osób posiadających skierowania z OPS w Milanówku.

Zestaw artykułów spożywczych obejmuje:

Lp. Nazwa artykułu spożywczego Liczba opakowań na osobę Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l) Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)
   1. Makaron jajeczny         9   0,5          4,5
   2. Ryż biały         4   1          4
   3. Herbatniki maślane         3   0,2          0,6
   4. Mleko UHT         7   1            7
   5. Ser podpuszczkowy dojrzewający  

        6

 

  0,4

 

         2,4

   6. Groszek z marchewką       10   0,4          4
   7. Fasola biała       10   0,4          4
   8. Koncentrat pomidorowy       11   0,16          1,76
   9. Powidła śliwkowe         5   0,3          1,5
 10. Gulasz  wieprzowy z warzywami         2    0,85

          1,7
 11. Filet z makreli w oleju       10   0,17          1,7
 12. Szynka drobiowa       10   0,3          3
 13. Cukier biały         4   1          4
 14. Olej rzepakowy         4   1          4
 15. Buraczki wiórki         3   0,35          1,05
 16. Makaron kukurydziany bezglutenowy          1  

  0,5

         0,5
 17. Kasza gryczana         4   0,5          2
 18. Szynka wieprzowa mielona         7   0,3          2,1
 19. Pasztet         4   016          0,64
  Suma            50,45