Świdnica

Adres pocztowy:
Polski Komitet Pomocy Społecznej
ul. Al. Niepodległości 4
58-100 Świdnica
Tel. 74 852 05 67

Kierownik:
m.krol.pkps.swidnica@wp.pl

Pracownicy:

pkps.swidnica@wp.pl
  www.pkps.webd.pl