Ostróda

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie:

Sienkiewicza 15,
14-100 Ostróda, Polska

Prezes Zarządu
Elżbieta Kozicz

Sekretarz PKPS ZR
Teresa Wieczorek-Zdon

  pkpsostroda.pl