Olsztyn

Warmińsko – Mazurski Zarząd Wojewódzki PKPS

ul. Dąbrowszczaków 34/3

10 – 541 Olsztyn

tel/fax.: (89) 527 43 87

  www.pkpsolsztyn.pl

 

Zakres pomocy

– usługi opiekuńcze

– Jadłodajnia  (w okresie jesienno-zimowym ) adres j.w. od godz. 12,30 do wydania posiłków

– wydawanie żywności unijnej ( ul. Gietkowska 9E) w godz. 9-13  w dni ustalone po dostawach żywności

– wydawanie odzieży  od 7,30 do 15 w biurze ,lub w  czasie wydawania żywności w magazynie.

placówki podległe

Zarząd Rejonowy – Bartoszyce, ul. Pieniężnego 10A, tel. 89 7629775

zakres pomocy

– usługi opiekuńcze

– wydawanie żywności (po dostawie od godz. 7:30-15:30)

– wydawanie odzieży (8-10 dni robocze)

– noclegownia – schronisko

– gorące  posiłki  w okresie jesienno-zimowym (od 12 do wydania posiłków)

 

Zarząd Rejonowy – Orzysz, ul. Rynek 5/15, tel. /87/ 4237780

zakres pomocy

– wydawanie żywności (po dostawie od godz. 7:30 do 15:30)

– działalność statutowa

 

Zarząd Rejonowy – Lidzbark Warmiński, ul.Góreckiego 7  tel. /89/ 7672680

zakres pomocy

– usługi opiekuńcze

– wydawanie żywności (w dni dostawy żywności  od godz. 12:00 do wydania  i w następnym dniu od 7:30 do 15:30)

 

Zarząd Rejonowy – Iława ul. Westerplatte 5, tel. /89/ 6484971

zakres pomocy

– wydawanie  odzieży  (codziennie w dni robocze od  8 do 12).

– działalność statutowa w ramach posiadanych środków

 

Zarząd  Rejonowy – Ostróda,  ul. Sienkiewicza  15, tel. /89/ 6421852 , /89/ 6243749 , /89/ 6427395,

/89/ 6460897

Zakres pomocy

– Jadłodajnia dla osób bezdomnych i ubogich

– Schronisko dla bezdomnych

– Program PEAD – dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej

– Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” w Ostródzie

– Centrum Integracji Społecznej

– Stacja Socjalna „Johanniter” Środowiskowy Dom Samopomocy w Tardzie

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie

Zarząd Rejonowy w Szczytnie,  ul. Pułaskiego 10, tel. 89 6243749

Zakres pomocy

– Klub seniora  i świetlica  -czynne  wtorki i  czwartki w godz. od 14  do 17

– wydawanie żywności (w dni dostawy żywności  od godz. 12:00 do wydania  i w następnym dniu od 7:30  do 15:30)

– wydawanie odzieży – w godz. pracy biura  7:30 – 5:30