PEAD

Europejski Program Pomocy Żywnościowej PEAD

PEAD to skrót francuskiej nazwy Programme Europeen d’Aide aux plus Demunis, po polsku tłumaczonej jako Europejski Program Pomocy Żywnościowej. Głównym celem programu było niesienie pomocy żywnościowej najbiedniejszym osobom w całej Europie. Banki Żywności zabiegały o uruchomienie programu na terenie naszego kraju i przygotowywały się do tego od 2000 roku. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w wyniku czteroletnich starań, pierwsza polska edycja została zrealizowana w 2004 roku. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej akredytowało w Polsce do dystrybucji żywności w ramach programu PEAD 4 organizacje społeczne: Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Federację Polskich Banków Żywności. Przy dużym zaangażowaniu organizacji w rozwój struktur i możliwości logistyczno-magazynowych w obliczu realnych potrzeb potrzebujących pomocy żywnościowej, wielkość programu od momentu jego uruchomienia w Polsce wzrosła ponad czterokrotnie. Największa pula żywności do dystrybucji wśród potrzebujących, przyznawana przez Państwo Polskie, trafiała właśnie do nas.Program PEAD – Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2011 kontynuacja z lat poprzednich

PKPS- jako jedna z czterech ogólnopolskich organizacji- pomaga najboższym organizując i prowadząc dożywianie, dzięki żywności otrzymywanej w ramach unijnego programu PEAD.

W tym roku do rozdzielenia mamy 204208 ton żywności. Na asortyment składa się 21 pozycji – mąka pszenna, kasza manna, makaron świderki, makaron muszelki, ryż biały, kasza gryczana, kasza jęczmienna z warzywami, płatki kukurydziane, musli, herbatniki, kawa zbożowa instant, krupnik, chleb chrupki żytni, kasza jęczmienna z gulaszem, makaron z gulaszem, zupa pomidorowa z ryżem, ser podpuszczkowy dojrzewający, ser topiony, mleko UHT, mleko w proszku pełne (ekstra), masło ekstra.

Żywność przekazują najbardziej potrzebującym terenowe placówki PKPS. Wsparcie otrzymują osoby indywidualne, zakwalifikowane na podstawie  list odbiorców ostatecznych, zweryfikowanych przez właściwe terytorialnie Ośrodki Pomocy Społecznej. Część produktów jest także wykorzystywana na przygotowywanie posiłków w naszych placówkach opieki stacjonarnej

Wykonanie tegorocznego planu na koniec czerwca to 112516 ton żywności co stanowi 55 procent wykonania rocznego planu pomocy

Wsparcie doradcze IPD – zapytanie ofertowe

PKPS wystosował zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na wykonaniu wsparcia doradczego IPD przez indywidualne sesje z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy w tym opracowanie i przygotowanie materiałów doradczych w formie portfolio IPD w ramach projektu „Nowe Doświadczenia – integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem”, Szczegóły  w załącznikach do pobrania poniżej.